leader-stöd

Vi har med hjälp av Leader Mälardalen fått ekonomiskt stöd i att utveckla vår hemsida och kommunikation. Tack för det!

Logo LEADER_MALARDALEN (1).jpg
EUlogo_c_RGB.jpg
Leader+färg.jpg

© 2017-2021 Med ensamrätt DansLola. Created 

Kommunikatör & Webbredaktör: Axensjös KBH

Logo LEADER_MALARDALEN (1).jpg